از پهلوانی به عنوان یکی از ورزش‌های باستانی و محبوب افغانستان گرفته تا ورزش‌های شگفت انگیزی چون جمناستیک، بوکس، فری‌فایت و اوشو «فِت نیشن» در خدمت شما قرار داشته و برایتان فضای مناسب تهیه دیده است.